Author: mac

ถ้าถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ต้องทำยังบ้างถ้าถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ต้องทำยังบ้าง

ลอตเตอรี่ คือสลากกินแบ่งรัฐบาลชนิดหนึ่งของประเทศไทย ซึ่งหลายคนสงสัยว่าทำไม ถูกลอตเตอรี่ รางวัลที่ 1 ต้องแจ้งความด้วย